Prezentacja dla dzieci w SP w Glichowie

Poniedziałek, 23 Grudzień 2013 09:18
Drukuj
17 grudnia Przyjaciele Raby odwiedzili szko podstawow w Glichowie. Prezentacj na temat wdkarstwa przedstawili ukasz Brzeziski oraz Jarosaw Przytua, obydwoje penicy funkcj czonkw zarzdu koa Dobczyce.
ukasz zaprezentowa dwie prezentacje multimedialne, jedn na temat ryb najczciej owionych na wdk oraz drug oglnie prezentujcej temat wdkarstwa. W midzy czasie Jarek prezentowa podstawowy sprzt do metody muchowej i spinningowej oraz wyposaenie wdkarza takie jak spodniobuty, kamizelka, podbierak i inne akcesoria.
Pokrtce zostay przedstawione zostay zagadnienia zwizane z ochron rzek, takie jak sprztanie brzegw czy zarybienia. Wpuszczanie ryb bardzo zainteresowao dzieci i niewykluczone jest uczestnictwo szkoy w zarybieniu Krzyworzeki oraz jej dopyww, ktre pyn w pobliu szkoy.
Najwikszym zainteresowaniem cieszy si moment prezentacji gumowych przynt spinningowych- twisterw oraz ripperw, ktre zrobiy furor wrd dzieci.
Na koniec ukasz zrobi krtki pokaz krcenia sztucznych much z przedstawieniem podstawowych elementw tej sztucznej przynty.
Chcemy podzikowa dyrektorowi szkoy oraz caego gronu pedagogicznemu za moliwo odbycia tej prelekcji, a dzieciom za gorce przyjcie i okazane zaciekawienie tematem. Wstpnie na wiosn pojawi si ponownie, z kolejn rwnie ciekaw prelekcj.