Drzewa na wałach

Zachowanie i nasadzanie drzew na groblach i wałach przeciwpowodziowych Konflikty – Rozwiązania – Realizacja. http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/zachowanie-i-nasadzenia-drzew-na-groblach-i-wa%C5%82ach-skompresowany.pdf www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/zachowanie-i-nasadzenia-drzew-na-groblach-i-wałach-skompresowany.pdf

Read More

Dobre praktyki utrzymania rzek

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf http://www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf

Read More

Usunięcie jazu – Lippe, Niemcy

Od lat 80-tych XX wieku Niemcy promują renaturyzację rzek i strumieni. W Nadrenii Północnej-Westfalii regionalny program „Żywych wód” ma na celu realizację celów Ramowej…

Read More

Austriacki przewodnik budowy przepławek dla ryb (niem.)

Grundlagen für einen österreichischen Leitfaden zum Bau von Fischaufstiegshilfen (FAHs). Podstawy austriackiego przewodnika do budowy przepławek dla ryb (w jęz. niemieckim). http://www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/Przeplawki_wytyczne_Austria_Grundlagen_FAH_Endbericht_M_rz_2011.pdf

Read More