Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych

Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych”, stanowi kompendium wiedzy nt. renaturyzacji rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych. Rekomendowany do stosowania przez jednostki PGW WP.

https://www.apgw.gov.pl/static/cms/doc/Podrecznik_renaturyzacji.pdf

www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/Podrecznik_renaturyzacji.pdf