Wytyczne dla projektowania ramp skalnych

Rampy skalne lub chropowate kanały składają się ze stromych odcinków stabilizowanych dużym nieruchomym materiałem.

Główne cele to:

• Stworzenie odpowiedniego odbicia

• Utrzymanie przejścia dla ryb w warunkach niskiego przepływu

• Utrzymanie transportu hydraulicznego w warunkach wysokiego przepływu

Drugorzędne cele projektu rampy skalnej obejmują: utworzenie kanału o niskim przepływie zaprojektowanym w celu utrzymania biologicznie odpowiednich warunków głębokości i prędkości w okresach małych wezbrań. Pozostała część rampy jest zaprojektowana tak, aby wytrzymać i przepuścić duże przepływy przy minimalnych uszkodzeniach konstrukcyjnych. W kolejnych rozdziałach opisano proces projektowania ramp skalnych.

https://www.fs.fed.us/biology/nsaec/fishxing/fplibrary/Mooney_2007_Rock_Ramp_Design_Guidelines.pdf

http://www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/Mooney_2007_Rock_Ramp_Design_Guidelines.pdf