Drzewa na wałach

Zachowanie i nasadzanie drzew na groblach i wałach przeciwpowodziowych Konflikty – Rozwiązania – Realizacja. http://drzewa.org.pl/wp-content/uploads/2020/01/zachowanie-i-nasadzenia-drzew-na-groblach-i-wa%C5%82ach-skompresowany.pdf www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/zachowanie-i-nasadzenia-drzew-na-groblach-i-wałach-skompresowany.pdf

Read More

Dobre praktyki utrzymania rzek

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-10/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf http://www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/Dobre_praktyki_utrzymania_rzek_wyd_II.pdf

Read More

Naturalne Metody Retencji

Naturalne środki na rzecz zatrzymywania wody w Europie Wybór, projektowanie i wdrażanie http://nwrm.eu/id-card-pl/files/assets/common/downloads/publication.pdf Wersja angielska – www.nwrm.eu

Read More