Rozbiórki zapór – doświadczenia na świecie

Przegląd doświadczeń związanych z rozbiórką zapór wodnych na świecie oraz z usuwaniem i utylizacją osadów zgromadzonych w czaszach likwidowanych zbiorników zaporowych.

Artykuł powstał na bazie przeglądu światowej literatury naukowej dotyczącej starzenia się i zamulania zbiorników zaporowych i problemów z tym związanych. W artykule skoncentrowano się na metodach usuwania i utylizacji osadów dennych na podstawie licznych dotychczasowych doświadczeń, głównie z te renu USA. Przedstawiono również korzyści i zagrożenia dla ludzi i środowiska, które powstają w efekcie likwidowania zbiorników zaporowych.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-0d331f00-b264-4469-bafe-296dfe702107

www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/Mikołajczyk_Nawrocki_2019_Przegląd doświadczeń związanych z rozbiórką zapór_cz1_GospWod.pdf