Usunięcie jazu – Lippe, Niemcy

Od lat 80-tych XX wieku Niemcy promują renaturyzację rzek i strumieni. W Nadrenii Północnej-Westfalii regionalny program „Żywych wód” ma na celu realizację celów Ramowej Dyrektywy Wodnej, w związku z czym na rzece Lippe usunięto betonowe jazy i przeprowadzono szereg dużych projektów renaturyzacyjnych.
W 2009 r. Rząd regionu Arnsberg podjął decyzję o zastąpieniu widocznego na zdjęciu jazu konstrukcją zgodną z wytycznymi przejść dla organizmów słodkowodnych. Nadbudowa jazu, w tym jego metrowy próg, zostały rozebrane, a różnica wysokości między korytami rzeki powyżej i poniżej została zrekompensowana ośmioma kamiennymi poprzeczkami umieszczonymi w korycie rzeki, z których każda umożliwia spadek wysokości 12 cm.”

Źródło: https://damremoval.eu/portfolio/weir-1-lippe-river-germany/