Semi-naturalne przepławki

Alternatywą dla konstrukcji przeznaczonych wyłącznie do przepuszczania ryb jest projektowanie przepławek naśladujących naturalne bystrza. Takie projekty nie tylko są lepsze dla większej ilości gatunków organizmów wodnych, ale także zapewniają siedliska na bystrzach podobne do tego, które zostało utracone w wyniku budowy przegrody wodnej.

https://files.dnr.state.mn.us/eco/streamhab/reconnecting_rivers_chap2.pdf

http://www.przyjacieleraby.pl/rzeki/files/reconnecting_rivers_chap2.pdf