Zarządzanie powodzią w Parku Pułaskiego

Przez ponad 50 lat (1960-2015) Kazimierz Pułaski spoglądał z pomnika w parku jego imienia na betonowe koryto, zatrutej rzeki Kinnickinnic nad którą licznie mieszkali imigranci z Polski. Obecnie domy dawnych imigrantów zostały przeniesione, a władze stanu Milwaukee uruchomiły ambitny plan usunięcia betonu i przywrócenia rzece bardziej naturalnego charakteru.
Zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo (w betonowym żłobie ginęli ludzie, woda powodziowa zbyt szybko spływała) i poczucie odpowiedzialności za środowisko sprawiły, że w końcu zrozumiano iż „ujarzmiona” w beton rzeka nie ma sensu.

Więcej informacji w linkach:
https://youtu.be/bndTXeKG0Po
https://www.mmsd.com/what-we-do/flood-management/kinnickinnic-river/pulaski-park
https://eu.jsonline.com/story/news/2019/05/30/milwaukees-forgotten-river-poised-390-million-face-lift/1151553001/
https://eu.jsonline.com/story/news/local/milwaukee/2018/05/07/pulaski-park/566860002/