Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich

Materiał przygotowany jako wytyczne opracowywane na potrzeby projektu KIK/37 TARLISKA GÓRNEJ RABY, ogłoszone po konsultacjach na stronie internetowej Projektu w październiku 2012, a następnie w wersji poprawionej w październiku 2013. Aktualna wersja uwzględnia doświadczenia wynikające z wdrożenia wytycznych poprzez prowadzenie działań w terenie i szkoleń w ramach Projektu oraz na zaproszenia instytucji zewnętrznych, a także doświadczenia wynikające ze stosowania wytycznych przez uczestników szkoleń. Dotychczasowy zasięg praktycznych zastosowań wytycznych obejmuje rzeki górskie i podgórskie w obszarze Podkarpacia, Małopolski, Śląska, Dolnego Śląska oraz rzeki Pomorza Zachodniego, w zasięgu działania RDOŚ w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Szczecinie. Wytyczne zawierają także między innymi obszerne fragmenty referatów konferencyjnych, prezentacji, artykułów w prasie technicznej i popularnej oraz przykłady wynikające z ich zastosowań. Źródła zawierające takie fragmenty podane są w spisie literatury i w przypisach.Wytyczne zawierają ponadto obszerne cytaty z przepisów prawnych i wytycznych niższe-go rzędu, zgodne z tekstami dokumentów scalonych w dacie podanej w spisie dokumentów prawnych i w spisie literatury. Autorzy skorzystali ze współpracy z wieloma ogólnopolskimi organizacjami pożytku publicznego, częściowo w ramach poziomych kontaktów pomiędzy beneficjentami sektora bioróżnorodności Funduszu Szwajcarskiego. Specjalne podziękowania należą się Towarzystwu Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy oraz WWF-Polska, dzięki którym zasięg wykorzystania wytycznych rozszerzył się na zachodnią i północną część Polski.

http://tarliskagornejraby.pl/e107_files/downloads/mozliwe_techniczne_i_biologiczne_interwencje.pdf