Odtwarzamy fragment nadrzecznego lasu

Wtorek, 06 Październik 2015 22:23
Drukuj
Urzd Miasta i Gminy Dobczyce, Fundacja Aeris Futuro i Przyjaciele Raby podpisali porozumienie w sprawie odtworzenia fragmentu nadrabiaskiego lasu. Na dziace Gminy Dobczyce, w pobliu Raby zostanie posadzone kilkaset drzew i krzeww waciwych dla nadrzecznego terenu, ktre specjalnie dla nas pielgnowa hodowca Pan Grzegorz aczek. S to m.in. czerenia ptasia, klon jawor, jarzb, czeremcha, wiz grski, wrzenia pobrzena, grab.
Lasy gowe i grdowe nad Rab przez cae XX stulecie ulegay stopniowemu wyniszczeniu i obecnie pozostay jedynie niewielkie ich fragmenty. Liczymy, e ta maa inicjatywa rozpocznie proces ich powolnego odbudowywania. Na chwil obecn blokuj go niestety rwnie absurdalne przepisy prawa, ktre zabraniaj sadzenia drzew w terenach zalewowych (dlatego te wybralimy teren gminny pooony poza granic zalewu), ale liczymy, e dojdziemy do porozumienia z RZGW i w przyszoci uzyskamy zwolnienie z zakazu rwnie na obszarach bezporednio nad rzek.
Wszystkich zainteresowanych pierwsz akcj sadzenia zapraszamy do Dobczyc w niedziel 11 padziernika. Zbirka na parkingu koo szkoy, przy starym mocie o godzinie 10:30.