Przyjaciele Raby - forum i galeria - Warunki korzystania

Uťywając "Przyjaciele Raby - forum i galeria" (dalej jako "my", "nasze", "nas", "Przyjaciele Raby - forum i galeria", "http://www.przyjacieleraby.pl/forum"), zgadzasz się na poniťsze warunki. Jeśli na nie się nie zgadzasz, proszę, nie wchodź na "Przyjaciele Raby - forum i galeria" ani z niego nie korzystaj. Moťemy zmienić te warunki i dołoťymy wszelkich starań, by Cię o tym poinformować, lecz w Twoim obowiązku leťy regularnie sprawdzanie tych warunki podczas dalszego uťywania "Przyjaciele Raby - forum i galeria".

Nasze forum jest oparte na skrypcie phpBB (dalej jako "oni", "ich", "skrypt phpBB", "www.phpbb.com", "Grupa phpBB"), które jest wydawane pod "Publiczną Licencją" (dalej jako "GPL") i moťe zostać pobrane z www.phpbb.com. Skrypt phpBB wspomaga tylko dyskusje przez Internet, grupa phpBB nie odpowiada za to co moťemy, a czego nie moťemy robić. W celu uzyskania więcej informacji o phpBB odwiedź http://www.phpbb.com/.

Zgadzasz się nie publikować obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych lub obraťających mniejszości rasowe, religijne i seksualne materiałów, jak równieť innych materiałów, które mogą pogwałcać prawo w Twoim kraju, kraju, gdzie "Przyjaciele Raby - forum i galeria" jest hostowane lub Prawo Międzynarodowe. W przypadku postępowania niezgodnego z powyťszymi zasadami, zostaniesz natychmiastowo i bezapelacyjnie zbanowany, a Twój Dostawca Internetu zostanie przez nas powiadomiony o takim postępowaniu. Adres IP kaťdego postu jest zapisywany w celu przestrzegania zasad i/lub udowodnienia ich łamania. Zgadzasz się, ťe administracja "Przyjaciele Raby - forum i galeria" ma prawo do usuwania, edycji, przesuwania i zamykania kaťdego Twojego tematu oraz Twoich postów. Jako uťytkownik zgadzasz się na to, by Twoje informacje były zachowane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody ťadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakťe ani "Przyjaciele Raby - forum i galeria", ani phpBB nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hakerskie prowadzące do pozyskania tych danych.


Wróć do strony logowania

cron