Przyjaciele Raby - forum i galeria - Polityka prywatności

Polityka ta wyjaśnia w szczegółach jak "Przyjaciele Raby - forum i galeria" ze swoimi dołączonymi podmiotami (dalej jako "my", "nasze", "nas", "Przyjaciele Raby - forum i galeria", "http://www.przyjacieleraby.pl/forum") i phpBB (dalej jako "oni", "one", "ich", "skrypt phpBB", "www.phpbb.com", "Grupa phpBB", "Ekipy phpBB") uťywa jakichkolwiek informacji zbieranych podczas wszelkich Twoich sesji (dalej jako "informacje o Tobie").

Informacje o Tobie są zbierane dwoma sposobami. Po pierwsze, podczas przeglądania "Przyjaciele Raby - forum i galeria" skrypt phpBB będzie tworzył pewną liczbę cookies, które są małymi plikami tekstowymi pobieranymi przez przeglądarkę internetową na Twój komputer jako pliki tymczasowe. Pierwsze dwa cookies zawierają identyfikator uťytkownika (dalej jako "user-id") i anonimowy identyfikator sesji (dalej jako "session-id"), automatycznie wyznaczony dla Ciebie przez skrypt phpBB. Trzeci cookie będzie tworzone za kaťdym razem, gdy czytasz tematy na "Przyjaciele Raby - forum i galeria". Jest ono uťywane do oznaczania tematów, które zostały przeczytane, co zwiększa Twoją wygodę korzystania z forum.

Moťemy takťe tworzyć cookies niezwiązane ze skryptem phpBB podczas przeglądania "Przyjaciele Raby - forum i galeria", jednakťe te wykraczają poza ramy niniejszego dokumentu, dotyczącego wyłącznie stron generowanych przez oprogramowanie phpBB. Informacje o Tobie są takťe gromadzone na podstawie danych, które do nas wysyłasz. Zalicza się do tego między innymi: pisanie postów jako gość (dalej jako "posty gościa"), rejestrację na "Przyjaciele Raby - forum i galeria" (dalej jako "Twoje konto") oraz posty wysłane przez Ciebie po zarejestrowaniu i zalogowaniu się (dalej jako "Twoje posty").

Twoje konto musi zawierać co najmniej: unikalną identyfikującą nazwę (dalej jako "nazwa uťytkownika"), prywatne hasło, uťywane do logowania na Twoje konto (dalej jako "hasło"), oraz prywatny, poprawny adres e-mail (dalej jako "e-mail"). Informacje związane z Twoim kontem na "Przyjaciele Raby - forum i galeria" są chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych odpowiednią dla kraju, w którym znajduje się serwer z forum. Jedynie w gestii "Przyjaciele Raby - forum i galeria" leťy określenie, jakie informacje - oprócz nazwy uťytkownika, hasła, i adresu e-mail - są wymagane podczas procesu rejestracji. W kaťdym z przypadków masz moťliwość wyboru, które informacje podane w Twoim koncie będą publicznie widoczne. Co więcej, z poziomu Twojego konta masz moťliwość włączania i wyłączania otrzymywania e-maili generowanych automatycznie przez phpBB.

Dla bezpieczeństwa Twoje hasło jest zaszyfrowane (bez moťliwości rozszyfrowania). Mimo to zaleca się, aby nie uťywać tego samego hasła na kilku stronach. Twoje hasło jest drogą dostępu do "Przyjaciele Raby - forum i galeria", więc chroń je i pamiętaj, ťe pod ťadnym pozorem, ťaden przedstawiciel "Przyjaciele Raby - forum i galeria", phpBB lub jakiejkolwiek innej organizacji, nie będzie prosić Cię o jego udostępnienie. Jeťeli zapomnisz swojego hasła, moťesz skorzystać z opcji "Zapomniałem hasła". Jeťeli skorzystasz z tej opcji, zostaniesz poproszony o podanie nazwy uťytkownika oraz adresu e-mail. Następnie skrypt phpBB wygeneruje dla Ciebie nowe hasło.


Wróć do strony logowania

cron